V posledních letech družstevní výstavba vázne. Z jakých důvodů a jak je v tomto ohledu důležitá spolupráce se samosprávami měst, popisuje článek Moravského hospodářství.

Přestože poptávka po vlastním bydlení stále roste, kolem družstevního vlastnictví stále panují obavy. Zájemce o bydlení totiž může odradit představa, že bytová jednotka není jejich. Přitom se není čeho obávat. Pro Moravské hospodářství jeden z našich zakladatelů Jan Eisenreich vysvětluje: “Je to prostě jiná forma vlastnictví. Obsahem družstevního podílu jsou v podstatě tatáž práva a povinnosti, která se pojí s vlastnictvím jednotky jako takové.”

K družstevní výstavbě je zásadně důležitá spolupráce samospráv a družstev. Tato úzká spolupráce může například omezit rozprodání nově postavených domů investorům místo občanům. 

Do největšího detailu rozpracovala základní model spolupráce města a družstva Praha. Vychází z toho, že družstvům umožní výstavbu na obecních pozemcích, které poskytne na základě práva stavby, přičemž v družstvu bude mít podíl i hlavní město. Až v okamžiku, kdy bude splácen úvěr na výstavbu, může družstvo odkoupit pozemek od města. Nicméně bytovou jednotku jako takovou je možné převést do vlastnictví člena družstva i předtím, než se družstvo stane vlastníkem pozemku.

Jak se vyvíjí spolupráce s městy v jiných městech nebo jak pandemie ovlivnila výstavbu  v Hodoníně, se dočtete v nejnovějším výtisku Moravského hospodářství.