Pomůžeme vám s projekty družstevní výstavby s účasti města či obce

Pro obce, města a městské části je spolupráce s platformou dodružstva.cz jednoznačně výhodná. Pomáháme municipalitám v boji s bytovou krizí, díky družstevní formě výstavby, která je pro mnoho občanů dostupnější než standardní byty v osobním vlastnictví. Obec může být organizátorem výstavby nebo pouze jedním z účastníků.

Jak to obvykle probíhá?

Vaše obec či městská část například poskytne pozemek, na kterém společně realizujeme stavbu jednoho či více bytových domů. Na oplátku získáte v projektu několik bytů v odpovídající hodnotě, k tomu desítky rodin jako trvalé obyvatele, a navíc byty do vlastního bytového fondu. Příkladem může být velmi úspěšný berlínský projekt R 50 – Ritterstraße 50.

výhody nové družstevní výstavby z pohledu municipalit

Kontrolujte lépe svůj bytový fond

Účast v bytovém družstvu pro město znamená, že má přehled a kontrolu nad bytovým fondem. Nemusí přitom být samo stavitelem nebo byty nakupovat od developerů. Obě tyto možnosti jsou pro města a obce právně a administrativně zatěžující, po stránce finanční pak často také nevýhodné. Zapojte své město nebo městskou část do nové družstevní výstavby. Administrace při nakládání s bytovým fondem pro vás bude jednodušší.

Využijte brownfieldy a nepotřebné nemovitosti pro nové byty

Máte v majetku města, obce či městské části nevyužité nemovitosti, které nechcete prodat developerům nebo jsou pro ně z různých důvodů nezajímavé? Pomůžeme vám vám využít brownfieldy, proluky a nemovitosti s právně složitými vztahy. Garantujeme, že na místech vložených do družstva vznikne bytová zástavba nebo typ zástavby, kterou vaše město požaduje. Přizvěte nás ke spolupráci a pomůžeme zvelebit vaši obec zahuštěním centra nebo využitím nepotřebného nemovitého majetku, aniž by se vaše město dále rozpínalo.

Kontrolujte podobou města

Developerské společnosti zajímá primárně zisk a často jdou až na hranu regulačních možností. Jejich hlavní motivací je maximalizace zisku a projekty tomu bývají podřízeny. Výstavbou družstevních bytů se vaše obec dostane na nižší cenovou hladinu projektu, protože se vyhne marži prostředníka (developera). Pro své obyvatele zajistíte dostupné bydlení, přispějete k udržitelnému rozvoji vašeho města a lépe si pohlídáte vaše urbanistické i ekologické nároky.

Využíjte populární platformu bydlení novým způsobem

Družstevní bydlení už dávno není vnímáno jako přežitek. Kloní se k němu stále větší počet municipalit, vidí v něm budoucnost městské výstavby. Pro každý projekt je vždy založeno samostatné družstvo, které si samo zvolí, kdo mu bude dělat správu. Tu pak pak může zajišťovat město nebo kterákoli komerční správní firma. Celý proces může město významně ovlivňovat velikostí svých družstevních podílů.

Pomůžeme vám

Zaujala vás forma družstevní výstavby a chtěli byste získat více informací? Ozvěte se nám, naši kolegové za vámi přijedou a srozumitelně s vám představí možnosti nové družstevní výstavby. Uvidíte případové studie realizovaných projektů a zjistíte, jestli je tato forma výstavby bytů vhodná pro vaše město nebo obec. Konzultace nic nestojí a každopádně se o bydlení dozvíte celou řadu zajímavých informací.